Hoppa till sidans innehåll

Ekenäs Tennishall Ab

Ekenäs Tennisklubb (ETK) grundade år 2001 Ekenäs Tennishall Ab (ETH) och klubben äger fortfarande bolaget till 100 %.
Bolagets ändamål och uppgift är att investera i, förvalta samt sköta service och underhåll av tennis- och padelhallen. ETH uppförde samma år tennishallen vid Alkärret med två tennisbanor och sociala utrymmen. Hallen ersatte de två gamla uttjänta kupolhallarna.

Padel har under senare år blivit allt populärare och ETK har därför kompletterat sin verksamhet med den sporten genom att investera i två utepadelbanor. Våren 2021 gav ETK:s föreningsmöte ETH i uppdrag att uppföra en padelhall i anslutning till den befintliga tennishallen. Hallen med två dubbelbanor stod klar i februari 2022 och har sen dess haft en god beläggning och breddat ETK:s medlemsunderlag.

Bolaget har en styrelse som regelbundet sammankommer till möten vid vilka också klubbens huvudtränare/verksamhetsledare samt ETK:s ordförande närvarar.

Ekenäs Tennishall Ab (ETH)
Adress: Alkärrsgatan 3, 10600 Ekenäs
E-post: info@etktennis.fi
Bank: Ekenäs Sparbank, FI81 4170 0010 0159 86
FO-nummer: 1714534-5
Bokföring: Raseborgs Företagstjänst
Faktureringsdirektiv:

Tiedote-toimittajille-Ekenas-Tennishall-AbDownload


Thomas Karlsson

Ordförande

0400477649

karlssonthomasb@outlook.com

Magnus Wessberg

Viceordförande

Kjell Bäckman

Styrelsemedlem

Ralf Holmberg

Kassör